//
A
A+
A++
A
A

odpady

 

Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Mielnik zapewni odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Zasady na których będzie opierał się nowy system gospodarowania odpadów reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., a także zbiór uchwał podjętych przez Radę Gminy Mielnik dotyczących tej tematyki.

Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać w kasie
Urzędu Gminy Mielnik lub na konto bankowe:

22 8071 0006 0015 3562 2000 0390

W dniu 26.08.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upływa 04.09.2013 godz. 12:00.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych  (ZMIESZANYCH)
na terenie Gminy Mielnik od 1 lipca 2013r.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo Środowiska optymalna segregacja to dzielenie następująch rodzajów odpadów na:

1. Tworzywa sztuczne, wielomateriałowe i metale (worek źółty)

Co można wrzucać:

Nie powinno się wrzucać:

- butelki po napojach,

- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),

- opakowania po produktach spożywczych (np. serkach, jogurtach, margarynie itp),

- plastikowe zakrętki,

- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,

- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,

- styropian,

- puszki po napojach, sokach,

- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),

- złom żelazny i metale kolorowe,

- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,

- folia aluminiowa,

- kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe

- Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 


2. Papier i tektura (worek niebieski)

Co można wrzucać:

Nie powinno się wrzucać:

- opakowania z papieru lub tektury,

- gazety i czasopisma,

- katalogi, prospekty, foldery,

- papier szkolny i biurowy,

- książki i zeszyty,

- torebki papierowe,

- papier pakowy.

 

- papier powlekany folią i kalkę,

- kartony po mleku i napojach,

- pieluchy jednorazowe i podpaski,

- pampersy i podkładki,

- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

- tapety,

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

 

3. Szkło białe i kolorowe (worek zielony)

Co można wrzucać:

Nie powinno się wrzucać:

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

- butelki po napojach alkoholowych,

- szklane opakowania po kosmetykach.

 

- szkło stołowe – żaroodporne,

- ceramika, doniczki,

-  znicze z zawartością wosku,

- żarówki i świetlówki,

- szkło kryształowe,

-  reflektory,

- nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,

- termometry i strzykawki,

- monitory i lampy telewizyjne,

- szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe,

- lustra i witraże,

- fajans i porcelana,

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

 

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

W związku z tym, że papier jest gromadzony w oddzielnym worku nie jest konieczne mycie opakowań po płynnej lub półpłynnej żywności. Należy jedynie opróżnić zawartość opakowania.

Sporządziła: Marta Koroluk

Wójt Gminy Mielnik informuje, że odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Mielnik od 1 lipca 2013r. będzie świadczony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku do czasu uruchomienia odbioru odpadów przez wyłoniony w przetargu podmiot.

W związku z powyższym, zarówno mieszkańcy, którzy nie posiadają pojemników na odpady zmieszane, jak również mieszkańcy, którzy wybrali system selektywny zostaną wyposażeni w odpowiednie rodzaje worków do zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z deklaracjami, które wpłynęły do Urzędu Gminy Mielnik.

W związku z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 maja 2013 r. informuję, iż w dniach 27-29 maja 2013r. w poszczególnych miejscowościach, w świetlicach wiejskich lub w domu sołtysa, będą pełnili dyżury pracownicy Urzędu Gminy Mielnik, którzy pomogą w wypełnieniu deklaracji.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Mielnik nowy system gospodarowania odpadami, który obejmie właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013r., natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek letniskowych), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information