//
A
A+
A++
A
A

odpady

 

Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Mielnik zapewni odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Zasady na których będzie opierał się nowy system gospodarowania odpadów reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., a także zbiór uchwał podjętych przez Radę Gminy Mielnik dotyczących tej tematyki.

Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać w kasie
Urzędu Gminy Mielnik lub na konto bankowe:

22 8071 0006 0015 3562 2000 0390

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku informuje, że w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Gminy Mielnik i Wójtem Gminy Mielnik zamierza wydzierżawić część nieruchomości nr geodezyjny 6114/13 o pow. 150m2 oraz pomieszczenie garażowe o pow. 72m2 i pomieszczenie socjalne 10m2 dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce, ulica Łowcza 4, 17-200 Hajnówka w celu utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mielnik.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od 01.03.2014r. do 31.12.2014r.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013r. dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2014r. na terenie Gminy Mielnik będą obowiązywać nowe stawki opłat za odpady, tj.:

  • 6 zł / osobę / miesiąc - w przypadku zbierania odpadów selektywnie,
  • 12zł / osobę / miesiąc - w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.

W związku ze zmianą przepisów mieszkańcy mają obowiązek złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenia jej w terminie do 31 stycznia 2014r. do Urzędu Gminy Mielnik.

Przypominamy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres  październik, listopad, grudzień.

Przypominamy o możliwości nabycia pojemników na odpady komunalne przez mieszkańców Gminy Mielnik (pojemniki znajdujące się na posesjach). Uprawnionymi do nabycia w pierwszej kolejności są mieszkańcy, z którymi Zakład Gospodarki Komunalnej miał zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych (do 10 grudnia 2013r.)

Istnieje możliwość nabycia pojemników na odpady komunalne przez mieszkańców Gminy Mielnik (pojemniki znajdujące się na posesjach). Uprawnionymi do nabycia w pierwszej kolejności są mieszkańcy, z którymi Zakład Gospodarki Komunalnej miał zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Od dnia 1 listopada 2013r. usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Mielnik świadczyć będzie wyłoniona w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, tel. (85) 6822357 / (85)6823032.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Mielnik w październiku 2013r. 

Komisja przetargowa w składzie (od lewej): Marta Koroluk, Urszula Gniadek, Agnieszka KocDnia 4.09.2013 r. powołana przez wójta komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert złożonych przez wykonawców na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielnik".

Odbiór odpadów segregowanych we wrześniu będzie odbywać się w następujących dniach:

  • 11.09.2013r. - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
  • 12.09.2013r. - szkło białe i kolorowe,
  • 13.09.2013r. - papier i tektura.

 

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information