//
A
A+
A++
A
A

Projekty zakończone

W ramach realizacji projektu w pierwszym etapie wybudowano altanę przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziwiłłówka. Altana zajmuje powierzchnię 49 m2 i służy potrzebom mieszkańców wsi i okolic - umożliwia mieszkańcom wsi Radziwiłłówka wspólne spędzanie czasu, organizację imprez, z kolei turystom zapewnia możliwość integracji z mieszkańcami.

Drugi etap obejmował rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Mielnik. Na terenie parku przy Pl. Kościuszki w Mielniku zamontowano: 3 stoliki do gry w szachy i warcaby, 3 stojaki na rowery, odgrodzono tern parku i zieleni od ciągu pieszego poprzez montaż słupków wraz z łańcuchami, wyposażono park w ławki i kosze na śmieci. Remont przeszedł również kamień i tablica pamiątkowa zlokalizowana w centrum parku oraz dokonano nasadzeń nowych krzewów i bylin wieloletnich na podstawie projektu architekta.

Dodatkowo w ramach projektu wymieniono dwa zdroje uliczne przy ul. Królewskiej i ul. Cerkiewnej. Nowe ławki, kosze i stojaki na rowery pojawiły się również przy Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej.

Wniosek składany do:  

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
za pośrednictwem LGD Tygiel Doliny Bugu

     
Status:   Realizacja zakończona
     
Całkowita wartość projektu:   168 853,49 zł

W ramach realizacji projektu wybudowano kanalizację sanitarną na odcinku Mielnik – Osłowo, który obejmował: 2 przepompownie ścieków wraz z budową przyłączy energetycznych, budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych zlokalizowanych w istniejących ciągach komunikacyjnych na łącznej długości ΣL = 2241,50 m, oraz budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do działek zabudowanych, na których nie są zlokalizowane główne kanały grawitacyjne, zakończonych studzienką inspekcyjną DN 425 mm zlokalizowaną do ok. 2,0 m za granicą własności.

Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców wsi Osłowo.

Wniosek składany do:   Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
     
Status:   Realizacja zakończona
     
Całkowita wartość projektu:   822 692,88 zł

W ramach realizacji projektu utworzony został plac zabaw i siłownia zewnętrzna na placu przy świetlicy wiejskiej w Niemirowie. Prace polegały na wyrównaniu terenu i posianiu nowej trawy, montażu 6 urządzeń na plac zabaw, montażu 4 urządzeń do siłowni zewnętrznej, oraz wyposażeniu placu w ławki parkowe i kosze na śmieci.

Projekt pozwolił na rozwinięcie rekreacji sportowej oraz aktywnej zabawy, dzięki nowoczesnym sprzętom.

Wniosek składany do:  

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
za pośrednictwem LGD Tygiel Doliny Bugu

     
Status:   Realizacja zakończona
     
Całkowita wartość projektu:   67 988,31 zł

W ramach realizacji projektu zbudowano ścieżkę edukacji przyrodniczej o długości 211 m, na długości której ustawiono 10 tablic informacyjnych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Znalazły się na nich informacje o florze i faunie naszego regionu oraz o Formach Ochrony Przyrody na terenie Gminy Mielnik.

Kolejne prace polegały na budowie altany i paleniska. Altana zajmuje powierzchnię ok. 40 m2, z kolei palenisko ok 12 m2.  Celem projektu było udostępnienie mieszkańcom regionu i turystom nowoutworzonej infrastruktury turystyczno – edukacyjnej.

Wniosek składany do:  

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
za pośrednictwem LGD Tygiel Doliny Bugu

     
Status:   Realizacja zakończona
     
Całkowita wartość projektu:   118 656,88 zł


Logotypy 

Pełna nazwa zadania:   Budowa szlaku informacyjnego poprzez ustawienie tablic informacyjnych w punktach atrakcyjnych turystycznie w Gminie Mielnik
     
Program dofinansowania:   Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
     

Koszty kwalifikowane:

  21 378,02 zł
     

Wartość dofinansowania:

  12 502,63 zł
     
Planowane zakończenie:
  03.2015r.
     

Krótki opis projektu:

 

Operacja swoim zasięgiem obejmować będzie obszar całej Gminy, w szczególności miejscowości takie jak: Mielnik, Sutno, Niemirów, Moszczona Królewska,  Koterka, Adamowo, Radziwiłłówka. W wymienionych miejscowościach zamontowane będą tablice informacyjne przedstawiające krótką historię miejsca, opis najbliższej okolicy, najciekawsze punkty turystyczne do obejrzenia oraz wskazówki gdzie udać się aby dobrze zjeść lub przenocować. To wszystko dodatkowo wzbogacone zostanie o wielkoformatowe mapy wskazujące lokalizację i trasy wędrówki/przejazdu. Dzięki tablicom informacyjnym turyści i inni goście odwiedzający Gminę Mielnik będą mieli pogląd na najciekawsze zakątki i atrakcje turystyczne oferowane przez tutejszych przedsiębiorców.

Projekt obejmuje posadowienie 10 tablic informacyjnych na 10 stelażach (8 stelaży drewnianych o wymiarach 2m x 3m wraz z daszkiem oraz 2 stelaże metalowe).

Na każdej tablicy znajdzie się:

  • krótki opis historyczny lub przyrodniczy miejsca, w którym ustawiona zostanie tablica,
  • kolorowa mapa, na której wskazane zostaną najbliższe atrakcje turystyczne, miejsca godne odwiedzenia, restauracje, hotele, kwatery agroturystyczne (prywatne i samorządowe), ścieżki spacerowe, trasy rowerowe,
  • oferty przedsiębiorców dot. wypoczynku dla turystów i zainteresowanych, m.in. informacja o wypożyczalniach kajaków, rowerów, informacja o parku linowym, saunie nad Bugiem, itp.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk