//
A
A+
A++
A
A

Projekty dofinansowane ze środków UE

Logotypy zadania "Remont sceny plenerowej w Topolinie w Mielniku"

Pełna nazwa zadania: Remont sceny plenerowej w Topolinie w Mielniku

Program dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego, Cel ogólny 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r., Cel szczegółowy 2.1: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru, Przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej

Status: 28.03.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt został zrealizowany

Wartość projektu: 238 992,25 PLN

Wartość dofinansowania: 123 645,00 PLN

Krótki opis projektu: Głównym celem jest poprawienie zewnętrznej estetyki sceny i powiązanie jej z istniejącymi walorami krajobrazowymi oraz dostosowanie sceny do wymogów technicznych oświetlenia i nagłośnienia, wykorzystywanych podczas organizowanych imprez plenerowych. Całość inwestycji położona jest bezpośrednio w tzw. "Topolinie" nad Bugiem - miejscu organizacji większości gminnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Logotypy zadania "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej"

Pełna nazwa zadania: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej

Program dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

Status: 23.02.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji

Wartość projektu: 4 416 176,63 PLN

Wartość dofinansowania: 3 590 387,50 PLN

Krótki opis projektu: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Mielnik poprzez budowę sieci kanalizacji wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej.

Logotypy zadania "Dostępna Gmina Mielnik"

Pełna nazwa zadania: Dostępna Gmina Mielnik

Program dofinansowania: Grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Status: 15.11.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt został zrealizowany

Wartość projektu: 100 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN

Krótki opis projektu: Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 30.09.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Mielnik dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. osób z problemami wzroku, słuchu, poznawczymi oraz z ograniczeniami w poruszaniu się poprzez zrealizowanie zaplanowanych
inwestycji w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Logotypy zadania "Cyfrowa Gmina Mielnik"

Pełna nazwa zadania: Cyfrowa Gmina Mielnik

Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Status: 07.03.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji

Wartość projektu: 100 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN

Krótki opis projektu: W ramach realizacji grantu "Cyfrowa Gmina Mielnik" planowane jest wyposażenie Urzędu Gminy Mielnik w urządzenia umożliwiające zdalną pracę pracowników merytorycznych urzędu oraz cyfrową obsługę klientów urzędu a także zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu wzmocnienia zabezpieczenia Urzędu Gminy Mielnik pod kątem ochrony przeciw zagrożeniom cybernetycznym.

Termin realizacji projektu przewidziano do czerwca 2023 r.

Logotypy zadania "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Mielnik – etap I"

Pełna nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Mielnik – etap I

Program dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Status: 05.06.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji

Wartość projektu: 19 200,00 PLN

Wartość dofinansowania: 15 360,00 PLN

Krótki opis projektu: Celem bezpośrednim projektu jest określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w celu dalszego wdrożenia programów oszczędnego gospodarowania energią, w tym działań termomodernizacyjnych prowadzący do poprawy efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego w Gminie Mielnik

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 77 003, 85 65 65 861

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk