//
A
A+
A++
A
A

     Województwo Podlaskie realizuje projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

     Projekt zakłada powstanie łącznie w województwie podlaskim ponad 1850 km kanalizacji teletechnicznej, 173 węzły dystrybucyjne oraz 8 węzłów szkieletowych sieci. Realizacja tego przedsięwzięcia o wartości ok. 250 mln zł współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% z budżetu państwa oraz w 5% z budżetu Województwa Podlaskiego, zwiększy dostępność do usług szerokopasmowych na terenie województwa. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci światłowodowych szkieletowych oraz dystrybucyjnych, nie obejmuje natomiast budowy sieci dostępowych. Zakończenie realizacji projektu SSPW przewidziane jest do 30 września 2015 r.

     W dniu 21.03.2013 r. Województwo Podlaskie podpisało umowy z wykonawcami infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej. Obszar województwa podlaskiego podzielony został na osiem obszarów inwestycyjnych. Wykonawcą sieci wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w obszarze inwestycyjnym - D (obszar, do którego należy m.in. gmina Mielnik) - zostało konsorcjum firm:

 • KT Corporation, 90 Buljeong-ro Bundung-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-711 Korea;
 • Warszawskie   Przedsiębiorstwo   Robót Telekomunikacyjnych   S.A.,   ul.  Zabraniecka   8, 03-872 Warszawa;
 • Daewoo International Corporation, 10 Tongil-ro (84-11  Namdaemunno 5(o)-ga) Jung-gu, 100-753 Seul, Korea;
 • Biatel Telekomunikacja S.A., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie si.wrotapodlasia.pl.

Sąd Okręgowy w Białymstoku po rozpoznaniu sprawy w dn. 17 kwietnia 2013r. postanowił nakazać uczestnikom postępowania: Andrzejowi Grzegorzowi Maruszeczko, Krzysztofowi Bogusławowi Harbaszewskiemu, Stefanowi Radziszewskiemu, Piotrowi Szymańskiemu, Jerzemu Śnieżko i Annie Podłaszczyk sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w ulotce "Trylogia dla Wójta Topór dla Mielnika". Sprostowanie winno być zamieszczone w najbliższym wydaniu Gazety Współczesnej na stronie 3.

Postanowienie w dniu zamieszczenia tej informacji  (18.04.2013r.) nie jest prawomocne.

Treść postanowienia dostępna jest tutaj ».

azbest 160Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" z Białegostoku oraz Federacja Zielonych GAJA ze Szczecina zapraszają mieszkańców na nieodpłatne seminarium objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego:

„Efektywna realizacja gminnych programów usuwania azbestu - możliwości i koszty"

które odbędzie się 23 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

konkursSerwis egminy.eu ogłasza I Edycję Konkursu Poetyckiego dla młodych wiekiem i duchem mieszkańców gmin pt. "Co mi w duszy gra".

Celem konkursu jest Promocja potencjału twórczego mieszkańców gmin oraz integracja środowisk twórczych.

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Mielnik w dniu 16 kwietnia 2013r. ukonstutuowały się składy Obwodowych Komisji d/s Referendum:

Obwodowa Komisja d/s referendum
Nr 1 w Wilanowie
:

 1. Wojciech Niewiński - Przewodniczący
 2. Barbara Dekarz - Z-ca Przewodniczącego
 3. Dariusz Daniluk
 4. Franciszek Hruświcki
 5. Kamil Markiewicz
 6. Maria Kruk
 7. Eugeniusz Wysocki
 8. Patrycja Łońska

Obwodowa Komisja d/s referendum
Nr 2 w Mielniku:

 1. Małgorzata Szulc - Przewodniczący
 2. Irena Wysocka - Z-ca Przewodniczącego
 3. Krzysztof Nikitorowicz
 4. Grzegorz Hackiewicz
 5. Barbara Terpiłowska
 6. Anna Góral
 7. Katarzyna Stankiewicz
 8. Danuta Tobota

Obwodowa Komisja d/s referendum
Nr 3 w Moszczonie Królewskiej:

 1. Paweł Gorochowicz - Przewodniczący
 2. Paweł Pura - Z-ca Przewodniczącego
 3. Anna Pietruczuk
 4. Michał Gnat
 5. Barbara Łubko
 6. Mirosława Kożuchowska
 7. Helena Jaroszuk
 8. Helena Datczuk

 

Sąd Okręgowy w Białymstoku po rozpoznaniu sprawy w dn. 11 kwietnia 2013r. postanowił nakazać uczestnikom postępowania: Andrzejowi Grzegorzowi Maruszeczko, Krzysztofowi Bogusławowi Harbaszewskiemu, Stefanowi Radziszewskiemu, Piotrowi Szymańskiemu, Jerzemu Śnieżko i Annie Podłaszczyk sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w rozpowszechnianych na terenie Gminy Mielnik ulotkach. Sprostowanie winno być zamieszczone w najbliższym wydaniu "Kuriera Podlaskiego Głos Siemiatycz" na stronie 3.

MielnikNa podstawie wykonanych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania dn. 12.03.2013r. z wodociągu sieciowego w Mielniku (hydrofornia - woda podawana do sieci, oraz 2 punkty monitoringowe sieci) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach stwierdza przydatność wody do spożycia.

Przy Placówce Straży Granicznej w Mielniku funkcjonuje Koło nr 16 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Dane teleadresowe:

 • ul. Królewska 48B, 17-307 Mielnik
 • (85) 6559237, (85) 6559220

Dni i godziny urzędowania: w każdą środę w godz. 10:00 ÷ 12:00

Debata ekologiczna w Zespole Szkół4 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkól w Mielniku odbyła się debata oksfordzka na temat „Zakupy". Ten rodzaj debaty umożliwia wszystkim zainteresowanym wypowiedzenie się w konkretnych sprawach – tezach prezentowanych przez marszałka – w sposób kulturalny i z poszanowaniem zdania strony przeciwnej.

Więcej na stronie Zespołu Szkół.

funduszenafirme 200Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information