//
A
A+
A++
A
A

W 70 rocznicę dokonania zbrodni noszącej znamiona ludobójstwa na ludności polskiej na Wołyniu i w innych częściach Zachodniej Ukrainy, Sejmik Województwa Podlaskiego czci pamięć i oddaje hołd wszystkim ofiarom tragicznych wydarzeń, których sprawcami były oddziały UPA i SS Galizien.

Przeprawa promowa w MielnikuOd jutra, tj. 06.07.2013r. rozpoczyna funkcjonowanie przeprawa promowa Mielnik – Zabuże.

Przeprawa będzie funkcjonować bezpłatnie. Telefon do promowego: +48 500 390 864.

 

W związku ze stwierdzeniem ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Republiki Białorusi (wieś Czapun, rejon iwiejski, obwód grodzieński) Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o zagrożeniu wystąpienia w/w choroby.

Więcej informacji w załączonych materiałach:

 

KAPITAL LUDZKI UE - logotyp

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku w związku z realizacją projektu systemowego pt.” Nowe umiejętności to nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji: Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprojektowanie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu.

Treść zapytania cenowego dostępna jest tutaj » (pdf).

 

„Nowe umiejętności to nowe możliwości"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KAPITAL LUDZKI UE - logotyp

 

 

 

Od 1.07.2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku rozpoczął realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej z Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31.12.2013 roku.

boots

Wójt Gminy Mielnik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik na 2013 rok.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku organizuje Konkurs pn. "Profilaktyka z Bakcylem".

Uchwała Nr XXIII/162/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594) uchwala się co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór radnego Aliny Hackiewicz - Stępień na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej: www.mielnik.com.pl .

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

__________
Podstrona BIP Urzędu Gminy Mielnik zawierająca treść uchwały: kliknij

Informuję, iż w dniach 10-11 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy Mielnik będą obecni wykonawcy odpowiedzialni za opracowanie zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik.

Osoby zainteresowane w/w opracowaniem dokumentów będą przyjmowani przez urbanistów w Urzędzie Gminy Mielnik (pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information