//
A
A+
A++
A
A
 1. Powstanie szkody.

 2. W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w sadach z określeniem liczby uszkodzonych drzew) należy zawiadomić na piśmie osobę upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń (informacje w urzędzie gminy oraz w izbie rolniczej) o wystąpieniu szkody.

 3. W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin, zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego na dwa dni przed ich dokonaniem (za porozumieniem stron – w terminie krótszym). Na żądanie jednej ze stron może w nich uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej.
  Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
  Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik.

 4. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego.
  Na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód. Na żądanie jednej ze stron może w nim uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej.
  Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 5. Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania.
  Należy pamiętać, że nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się szkody. Dopuszcza się ponowne szacowanie szkody – za porozumieniem stron – jeżeli nieuprzątnięcie płodów spowodowane było warunkami atmosferycznymi.

 6. Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną!
  Jeżeli poszkodowany nie zgadza się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością odszkodowania należy dopilnować by było to zawarte w podpisywanym protokole!

 7. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody (ponownego szacowania szkody).

 8. W przypadku sporów organem mediacyjnym jest właściwy miejscowo Wójt, Burmistrz, Prezydent.
  W przypadku nie dojścia do ugody możliwe jest wstąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę.

 

{jd_file file==30}

 

Procedura została opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272)

W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin, zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego na dwa dni przed ich dokonaniem (za porozumieniem stron – w terminie krótszym). Na żądanie jednej ze stron może w nich uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej.

Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information