//
A
A+
A++
A
A

Wójt Gminy Mielnik ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mielnik.

Położenie nieruchomości - Mielnik

Oznaczenie działki - działka nr 5405/5, KW BI3P/00003899/5

Powierzchnia nieruchomości - 0,5000 ha

Przeznaczenie w planie zagospodarowania - brak planu- do rolniczego użytkowania

Stawka wywoławcza - 69 zł

Wadium - 13,80 zł

Forma sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony

Cel dzierżawy - dzierżawa z przeznaczeniem na cele rolnicze

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Mielnik, pokój nr 9 (sala posiedzeń).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Mielnik prowadzone w BS Hajnówka Filia Mielnik nr 97 8071 0006 0015 3562 2000 0010 lub w kasie urzędu w wysokości 20% ceny wywoławczej, do dnia 25 czerwca 2014r. Każdy uczestnik powinien posiadać dowód wpłaty wadium, który należy okazać Komisji Przetargowej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał podlega zwrotowi na jego rzecz. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestniczy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
4. Organizator przetargu zawiadomi dzierżawcę nieruchomości o miejscu zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie zgłosi się do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu, dniu i godzinie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5. Przed otwarciem przetargu uczestnik winien przedłożyć komisji dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania powinna przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku gdy uczestnik jest reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
7. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Mielnik, pokój 4, tel. 85 6565867.
8. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielnik, na stronie internetowej www.mielnik.com.pl oraz w prasie lokalnej.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk