//
A
A+
A++
A
A

sala posiedzenW dniu 26 marca 2014 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXVI/191/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych przez Gminę Mielnik za wyniki we współzawodnictwie sportowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości dla miejscowości Olchowicze i Stankowicze w Gminie Mielnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mielnik.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 17. Informacja z realizacji zadań i wykonania budżetów przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Gminną Bibliotekę Publiczną za rok 2013.
 18. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

 

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information