//
A
A+
A++
A
A

Procedura postępowania na okoliczność zdarzeń drogowych z udziałem dzików na obszarze powiatów objętych Rozporządzeniem Nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lutego 2014 r.:

 

  1. Podmiot lub służby, które w wyniku powiadomienia jako pierwsze dotrą na miejsce zdarzenia, powinny bezwzględnie zabezpieczyć zwłoki zwierzęcia przed dostępem osób niepowołanych, powiadomić w pierwszej kolejności właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, następnie odpowiednich zarządców dróg i organy gminy. Gdy do zranienia lub zabicia zwierzęcia doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego, w pierwszej kolejności należy usunąć zwłoki zwierzęcia z drogi, aby nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym (zgodnie z art.45 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
  2. W razie potrzeby, bezpośrednio - powiadomienie właściwych zarządców dróg, celem zabezpieczenia zwłok zwierząt do czasu podjęcia dalszych czynności przez Inspekcję Weterynaryjną.
  3. Powiadomienie o zdarzeniu właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii niezwłocznie udaje się na wskazane miejsce zdarzenia (powiatowy lekarz weterynarii - osobiście lub wyznaczony przez niego inny lekarz weterynarii), który - pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz wykonuje inne czynności na miejscu np. dezynfekcję (według analizy ryzyka).
  4. Zarządca drogi (przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatowego Zarządu Dróg lub Gminnego Zarządu Dróg, przedstawiciel gminy, inni) powiadamia podmiot odbierający zwłoki zwierzęce (z którym ma zawartą w tym zakresie umowę - do odebrania zwłok zwierząt do utylizacji), zabezpiecza zwłoki we własnym zakresie do czasu ich odebrania. Potwierdzeniem odebrania zwłok zwierząt jest dokument handlowy wystawiany w miejscu odebrania.
  5. Możliwe jest w porozumieniu z właściwym dla miejsca zdarzenia powiatowym lekarzem weterynarii, bezpośrednie powiadomienie podmiotu odbierającego zwłoki zwierzęce. Wówczas ww. powiatowy lekarz weterynarii w porozumieniu z powiatowym lekarzem weterynarii właściwym dla lokalizacji zakładu utylizacyjnego organizuje pobieranie próbek po dostarczeniu- w zakładzie utylizacyjnym (zdarzenia w godzinach nocnych).
  6. Ponadto powyższa procedura powinna obowiązywać w przypadku obowiązku pobrania próbek w kierunku ASF od dzików padłych (dotyczy trybu powiadamiania i dalszych czynności).
  7. W przypadku zwierząt wolno - żyjących rannych (np. w wypadkach drogowych) - gmina uchwalając Program opieki nad zwierzętami ma obowiązek zapewnić całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (zgodnie z art. 11 a, ust 2 pkt 8 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 853)).

{jd_file file==13}

{jd_file file==14}

{jd_file file==15}

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information