//
A
A+
A++
A
A

Do 6 września 2013 r. można składać wnioski dotyczące pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół w Mielniku z klas I - III oraz V szkoły podstawowej. Dopłata przysługuje także uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wnioski mogą składać:

 • rodzice uczniów klas II - III i V szkoły podstawowej z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł
 • rodzice uczniów klasy I szkoły podstawowej z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł
 • rodzice uczniów klas I – III i V szkół podstawowych z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego - na podstawie decyzji dyrektora szkoły (Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej),
 • rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum:
  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niezależnie od kryterium dochodowego).

Wniosek składa się do dyrektora szkoły wraz z dołączonym zaświadczeniem o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świdczeń pieniężnych pomocy socjalnej - wystarczy dołączenie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku rodzin ubiegających się o pomoc z kryterium pozadochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.

 1. Zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu.
 2. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.„Wyprawka szkolna".
 3. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

Jaką wysokość dofinansowania do podręczników można otrzymać?

Wysokość pomocy nie może przekroczyć kwot:

225 zł 325 zł 350 zł
 • dla uczniów klas I – III SP,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I–III SP: słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
 • dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
 • dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej: słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;
 • dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum: słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

 

______________

Dokumenty do pobrania:

Przydatne linki:

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861

fax 85 65 77 121

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk