//
A
A+
A++
A
A

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 9 SIERPNIA 2013R.

(zaktualizowany regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z GOPS w Mielniku
tel. (85) 65 65 864

loga komp

Gmina Mielnik w ramach realizowania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” ogłasza rekrutację.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Mielnik, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dostępu do darmowego odbioru internetu.

 

Formularze zgłoszeniowe można składać od 21 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mielnik w Mielniku ul. Piaskowa 38. Wnioski, które wpłyną 22 lipca 2013 r. po godz. 15:00 nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Termin rekrutacji jest nieprzekraczalny.

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:

  1. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  2. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
  3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
  4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
  5. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
  6. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z publicznych środków krajowych.


_____________

Dokumenty do pobrania:

  • Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie: pdf
  • Formularz zgłoszeniowy do projektu: pdf, doc

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk