//
A
A+
A++
A
A

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 9 SIERPNIA 2013R.

(zaktualizowany regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z GOPS w Mielniku
tel. (85) 65 65 864

loga komp

Gmina Mielnik w ramach realizowania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” ogłasza rekrutację.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Mielnik, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dostępu do darmowego odbioru internetu.

 

Formularze zgłoszeniowe można składać od 21 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mielnik w Mielniku ul. Piaskowa 38. Wnioski, które wpłyną 22 lipca 2013 r. po godz. 15:00 nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Termin rekrutacji jest nieprzekraczalny.

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:

  1. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  2. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
  3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
  4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
  5. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
  6. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z publicznych środków krajowych.


_____________

Dokumenty do pobrania:

  • Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie: pdf
  • Formularz zgłoszeniowy do projektu: pdf, doc

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information