//
A
A+
A++
A
A

W dniu 24 czerwca 2013 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul.Zaszkolna 1 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorcze zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 17. Informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
 18. Ocena funkcjonowania świetlic wiejskich i wypracowanie koncepcji ich rozwoju w przyszłości.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk