//
A
A+
A++
A
A

W dniu 24 maja 2013 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekracji w Mielniku (ul. Zaszkolna 1) odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/141/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących ich własności.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Mielnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mielnik.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Siemiatyckiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2015.
 14. Gospodarka odpadami. Stan przygotowań do jej wdrożenia w II półroczu 2013r.
 15. Informacje z realizacji zadań i wykonania budżetów przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminną Bibliotekę Publiczną za 2012r.
 16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 17. Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2013r.
 18. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

                

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information