//
A
A+
A++
A
A

sala posiedzen

Informuję, że w dniu 22 marca 2013 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2013r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczenia.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mielnik na lata 2011-2014”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym ”Głogi” w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących ich własności.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Stankowicze i Olchowicze w Gminie Mielnik.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2025.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Mielnik.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie terminu i miejsca składania deklaracji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej.
 20. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/86/08 Rady Gminy Mielnik.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
 22. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.
 23. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Gminy w 2012r. oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2013r.
 24. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012r. oraz informacji z realizacji uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom.
 25. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
 26. Informacja o stanie bezpieczeństwa i działalności jednostek OSP na terenie Gminy Mielnik.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861

fax 85 65 77 121

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk