//
A
A+
A++
A
A

sala posiedzen

Informuję, że w dniu 22 marca 2013 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2013r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczenia.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mielnik na lata 2011-2014”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym ”Głogi” w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących ich własności.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Stankowicze i Olchowicze w Gminie Mielnik.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2025.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Mielnik.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie terminu i miejsca składania deklaracji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej.
 20. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/86/08 Rady Gminy Mielnik.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
 22. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.
 23. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Gminy w 2012r. oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2013r.
 24. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012r. oraz informacji z realizacji uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom.
 25. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
 26. Informacja o stanie bezpieczeństwa i działalności jednostek OSP na terenie Gminy Mielnik.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information