//
A
A+
A++
A
A

Na podst. art. 23 ust. 1, art. 24 art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2007r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011r. nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777) po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców gminy Mielnik o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania  Wójta Gminy przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy postanawia, co następuje:

§1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Adama Toboty Wójta Gminy Mielnik przed upływem kadencji.

§2. Datę referendum wyznaczyć na niedzielę 21 kwietnia 2013r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.

§4. Ustalić wzór i treść karty do głosowania zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego postanowienia.

§5. Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego postanowienia.

§6. Szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a zostaną ustalone w odrębnym postanowieniu Komisarza Wyborczego w Białymstoku.

§7. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy Mielnik.

 Komisarz Wyborczy w Białymstoku

 


 

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information