//
A
A+
A++
A
A

Dnia 8 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt studium, dołączając do opinii swoje uwagi. Po uzyskaniu pozytywnej opinii i uwzględnieniu przedłożonych przez komisję uwag Wójt Gminy może występować o opinie i uzgodnienia do projektu studium do odpowiednich organów, wymienionych w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). Po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnień projekt studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Wnioski złożone o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik zostały rozpatrzone. Wykaz złożonych wniosków oraz ich rozstrzygnięcie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Mielnik (pokój nr 7).

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information