//
A
A+
A++
A
A

sala posiedzenInformuję, że w dniu 28 grudnia 2012 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie wspólnego przeprowadzania i udzielania zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie terminu i miejsca składania deklaracji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na 2013r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wajkowie.
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014"
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2013r.
 19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.
 20. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Gminy w 2012r. oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2013r.
 21. Informacja o realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zdrowotnego w latach 2011-2012.
 22. Informacja o stanie przygotowania do okresu zimowego
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk