//
A
A+
A++
A
A

sala posiedzenInformuję, że w dniu 28 grudnia 2012 roku o godz.9:00 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie wspólnego przeprowadzania i udzielania zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie terminu i miejsca składania deklaracji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na 2013r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wajkowie.
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014"
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2013r.
 19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.
 20. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Gminy w 2012r. oraz przedstawienie planów pracy Komisji na 2013r.
 21. Informacja o realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zdrowotnego w latach 2011-2012.
 22. Informacja o stanie przygotowania do okresu zimowego
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information