//
A
A+
A++
A
A

W związku z uchwałą Nr XXIV/115/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2009 r. Wójt Gminy Mielnik zawiadamia o wyłożeniu do publicznej konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 sierpnia 2012 r. do 10 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mielniku, ul. Piaskowa 38, pok. Nr 9 od godz. 7:30 do 15:30.

W dniach od 20 sierpnia do 24 sierpnia br. odbędą się dyskusje publiczne z udziałem projektantów planu, na których będzie możliwość zapoznania się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Dyskusje dotyczyć będą wsi:

20 sierpnia     -  Wilanowo, Tokary w tym Koterka, Adamowo, Mętna, w tym Poręby,

21 sierpnia     -  Radziwiłłówka, Moszczona Królewska w tym Końskie Góry, Maćkowicze, w tym Maćkowicze Kolonia, Stankowicze,   

22 sierpnia -  Oksiutycze, Pawłowicze, Homoty, Kudelicze, Olchowicze,

23 sierpnia     -  Niemirów, Wajków, Sutno,

24 sierpnia     -  Mielnik, Osłowo, Grabowiec.

Dyskusje będą się odbywały w godzinach od 12.00 do 15.30.

Niniejsze wyłożenie projektu planu jest elementem konsultacji społecznych dokonywanych w początkowej fazie sporządzania planu, których celem jest zapoznanie społeczeństwa z przyjętymi rozwiązaniami przestrzennymi i udzielanie wyjaśnień związanych z ustaleniami planu, a także umożliwienie złożenia dodatkowych wniosków i uwag dotyczących przeznaczenia i sposobów zabudowy terenów. Wnioski i uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy.

Publiczna konsultacja organizowana jest z inicjatywy Wójta Gminy Mielnik i nie jest elementem procedury zapisanej w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

Wnioski i uwagi można składać na piśmie do Wójta Gminy Mielnik na adres: Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17- 307 Mielnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2012 r.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information