//
A
A+
A++
A
A

kalwiaturaGmina Mielnik realizować będzie projekt pt. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu" (zwany dalej „Projektem”), który ma zostać dofinansowany w ramach Priorytetu IV. Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt przewiduje budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym.

 

Projekt będzie realizowany na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono iż Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów. Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.

 

Projekt będzie polegał na budowie szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na terenie 11 gmin oraz 2 miast na terenie powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Mielnik, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Gmina Ciechanowiec, Gmina Grodzisk, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec Stacja, Gmina Brańsk, Gmina Rudka, Miasto Siemiatycze, Miasto Brańsk.

 

Okres realizacji Projektu:

 • prace przygotowawcze: III kw. 2010 – III kw. 2012,

 • prace inwestycyjne: III kw. 2012 – I kw. 2015,

 • zakończenie realizacji projektu: I kw. 2015;

 

Żródła finansowania Projektu:

 • EFRR - 33 546 441,12 zł

 • Środki własne - 5 919 960,20 zł

  RAZEM - 39 466 401,32 zł

 

Projekt zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej zasoby operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie objętym projektem oraz uzupełniającej sieć dystrybucyjną budowaną w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej na terenie woj. podlaskiego. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej (np.: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych) oraz elementy aktywne w ilości potrzebnej do uzyskania założonego celu (węzły sieci dystrybucyjnej).

 

Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:

 • Budowa dystrybucyjnej sieci światłowodowej wraz z elementami pasywnymi, niezbędnymi do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej(np.: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie, lokalizacje węzłów dystrybucyjnych).

 • Dostawa urządzeń aktywnych, instalacja, uruchomienie, testy.

 • Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).

 • Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.

 

Celem głównym Projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej – sieci dystrybucyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych szerokopasmowych usług dostępowych na potrzeby jednostek samorządu, operatorów sieci dostępowych świadczących usługi dla podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.

 

Cele bezpośrednie:

 • Stworzenie warunków dostępu do Internetu szerokopasmowego poprzez budowę szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.

 • Poprawa warunków dostępu do Internetu poprzez utworzenie Publicznych Punktów dostępu do Internetu (ograniczony, bezpłatny dostęp do sieci Internet).

 • Poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez włączenie w globalną sieć.

 • Aktywizacja zawodowa (ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy).

 • Podniesienie poziomu edukacji.

 

Planowane wskaźniki produktu:

 • Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 436 km (w tym 26 km w gminie Mielnik)

 • Ilość uruchomionych PIAP – 387 (w tym 28 szt. w gminie Mielnik)

 • Liczba wybudowanych aktywnych punktów dystrybucyjnych – 100 (w tym 8 szt. w gminie Mielnik)

 

Planowane wskaźniki rezultatu:

 • Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu- 35 szt.

 • Liczba jednostek publicznych które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 13 szt.

 • Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) - 3 750 osób

 

Przedstawiony wariant realizacji Projektu jest wynikiem wielomiesięcznych prac eksperckich, których uwieńczeniem było opracowanie Studium Wykonalności Projektu. Wybrany wariant Projektu niesie ze sobą konieczność uzyskania decyzji Komisji Europejskiej, w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999.”

wrota podlasia logo

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk