//
A
A+
A++
A
A

Wójt Gminy Mielnik ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego T 25-A Wladimirec o numerze rejestracyjnym BKI 3863, niesprawny technicznie, zdekompletowany, bez dowodu rejestracyjnego i kluczyka.

 1. Przedmiot przetargu można obejrzeć na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul Popław 8, 17-307 Mielnik.

 2. Kwota minimalna sprzedaży ciągnika wynosi 1000 zł (słownie jeden tysiąc 00/100).

 3. Oferty w formie pisemnej można składać do Urzędu Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38, 17- 307 Mielnik w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na zakup ciągnika rolniczego w terminie do dnia 20.06.2012r. godz. 10ºº

 4. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

  - imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

  - oferowaną cenę,

  - oświadczenie oferenta że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

 5. Rozstrzygnięcie przetargu dokona powołana komisja w dniu 20.06.2012r. o godz. 10³° w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik.

 6. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Mielnik w terminie określonym przez sprzedającego.

 7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information