//
A
A+
A++
A
A

W dniu 17 lutego 2012 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik z następującym porządkiem obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XIII sesji Rady Gminy Mielnik:

(1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

(2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012-2020.

(3) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

(4) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

(5) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(6) w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym “Głogi” w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.

(7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.

(8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020.

(9) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik.

2. Stanowisko Rady Gminy Mielnik w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożonego do Sejmu RP w dniach 9 i 10 sierpnia 2011r.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok oraz informacji z realizacji Uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom.

4. Informacja z realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania za 2011r.”

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861

fax 85 65 77 121

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk