//
A
A+
A++
A
A

Od 1 stycznia 2022 roku zmienił się sposób ustalania opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wprowadziła zmianę art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Brzmienie art. 6j ust 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • przed zmianą: "W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe."
  • po zmianie: "W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe."

Zmiana oznacza, że w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne opłata stanowić będzie iloczyn liczby domków oraz ryczałtowej stawki opłaty.

Nowa stawka opłaty ryczałtowej

Stawka opłaty ryczałtowej dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązujące od 01.01.2022 r. i wynosi 190,00 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 480,00 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Konieczność złożenia nowej deklaracji zmieniającej

Zmiana sposobu ustalania opłaty za odbiór odpadów powoduje konieczność złożenia nowych deklaracji zmieniających obowiązujących od dnia 01.01.2022 r., w których, zgodnie ze stanem faktycznym należy określić, czy nieruchomość, której dotyczy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nieruchomością, na której znajdują się domki letniskowe oraz wskazać ich liczbę, czy też jest to inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W oparciu o zadeklarowane dane oraz zmienioną ryczałtową stawkę opłaty należy dokonać samoobliczenia opłaty.

Wypełnioną deklarację należy złożyć niezwłocznie w Urzędzie Gminy Mielnik lub wysłać pocztą na adres: ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik.

Roczną ryczałtową opłatę należy wnieść do 15 września za rok kalendarzowy, którego dotyczy obowiązek. W przypadku gdy obowiązek opłaty powstał po 15 września danego roku, opłatę uiszcza się z góry w terminie do 14 dni od dnia złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy Mielnik lub na konto bankowe: 22 8071 0006 0015 3562 2000 0390.

Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mielnik, pok. nr 6 lub telefonicznie (85)6565867.

Druk zmienionej deklaracji do pobrania:

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk