//
A
A+
A++
A
A

Ogłoszenie "Od dnia 22 października 2020 roku wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Mielnik"

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 i 1797) wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Mielnik polegające na:

 1. bezpośrednim załatwianiu spraw przez petentów dotyczących spraw z zakresu:
  • rejestracji stanu cywilnego;
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  • gospodarki odpadami - świadczenie usług komunalnych;
  • administracji architektoniczno-budowlanej w tym:
   • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
   • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • ochrony środowiska - dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowisk oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. zalecam dokonywanie wpłat drogą elektroniczną lub bezpośrednio w banku na podane rachunki bankowe BS Hajnówka F/Mielnik KOD SWIFT: POLUPLPR:
  • konto główne: 97 8071 0006 0015 3562 2000 0010;
  • konto na potrzeby "Gospodarki odpadami": 22 8071 0006 0015 3562 2000 0390;
  • dopuszczone zostają wypłaty dopłat do oleju napędowego dla rolników tzw. akcyzy w kasie Urzędu Gminy w godz. 9.00-12.00;
 3. pozostałe sprawy nie wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 są załatwiane drogą elektroniczną lub osobiście po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem prowadzącym daną sprawę;
 4. ogranicza się dostęp do budynku wyłącznie wejściem bocznym z możliwością skorzystania z dzwonka lub videofonu;
 5. sprawy nie wymagające bezpośredniego stawiennictwa petenta w Urzędzie załatwiane są na podstawie wpływającej korespondencji do Urzędu, w tym deponowanej od petentów w wystawionej skrzynce w budynku;
 6. petenci żądający potwierdzenia dostarczonej korespondencji (tzw. prezentaty Urzędu) otrzymają ją w Punkcie Obsługi Interesanta po przedłożeniu składanych dokumentów;
 7. listonosze i kurierzy dostarczający przesyłki do Urzędu oraz dla pracowników kontaktują się z POI w sprawie ich odbioru;
 8. zalecam ograniczenie kontaktu osobistego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyłącznie do spraw pilnych.

Nakładam obowiązek wchodzącym do Urzędu:

 1. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy;
 2. stosowania dezynfekcji rąk przy użyciu wystawionych w Urzędzie stacji dezynfekujących i innych pojemników.

Dopuszczalna liczba petentów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów z zachowaniem dystansu społecznego oraz osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, Przewodniczący Rady, radni i sołtysi w sprawach ważnych kontaktują się telefonicznie lub e-mail.

Ogranicza się do niezbędnego minimum organizację spotkań i narad w Urzędzie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

 • Sekretariat: 85 65 65 861;
 • Zarządzanie kryzysowe: 85 65 65 878/ 604 628 908,
 • Punkt Obsługi Interesanta: 85 65 65 877;
 • Referat Finansowy: 85 6565875,
 • Podatki: 85 65 65 870, Kasa: 85 65 65 869;
 • Referat Infrastruktury i Rozwoju: 85 6565871;
 • Zagospodarowanie przestrzenne: 85 65 65 874;
 • Gospodarka odpadami: 85 65 65 867;
 • Urząd Stanu Cywilnego/Ewidencja ludności i dowody osobiste: 85 65 65 873;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 85 65 77 591,
 • Świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny/500+: 85 73 53 284

Powyższa organizacja pracy urzędu obowiązuje do odwołania.

Wójt, dr Marcin Urbański

Treść artykułu możesz pobrać w formie ogłoszenia Wójta Gminy Mielnik o wprowadzeniu od dnia 22 października 2020 roku ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Mielnik (PDF: 278 kB)

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information