//
A
A+
A++
A
A

Ogłoszenie "Od dnia 22 października 2020 roku wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Mielnik"

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 i 1797) wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Mielnik polegające na:

 1. bezpośrednim załatwianiu spraw przez petentów dotyczących spraw z zakresu:
  • rejestracji stanu cywilnego;
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  • gospodarki odpadami - świadczenie usług komunalnych;
  • administracji architektoniczno-budowlanej w tym:
   • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
   • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • ochrony środowiska - dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowisk oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. zalecam dokonywanie wpłat drogą elektroniczną lub bezpośrednio w banku na podane rachunki bankowe BS Hajnówka F/Mielnik KOD SWIFT: POLUPLPR:
  • konto główne: 97 8071 0006 0015 3562 2000 0010;
  • konto na potrzeby "Gospodarki odpadami": 22 8071 0006 0015 3562 2000 0390;
  • dopuszczone zostają wypłaty dopłat do oleju napędowego dla rolników tzw. akcyzy w kasie Urzędu Gminy w godz. 9.00-12.00;
 3. pozostałe sprawy nie wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 są załatwiane drogą elektroniczną lub osobiście po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem prowadzącym daną sprawę;
 4. ogranicza się dostęp do budynku wyłącznie wejściem bocznym z możliwością skorzystania z dzwonka lub videofonu;
 5. sprawy nie wymagające bezpośredniego stawiennictwa petenta w Urzędzie załatwiane są na podstawie wpływającej korespondencji do Urzędu, w tym deponowanej od petentów w wystawionej skrzynce w budynku;
 6. petenci żądający potwierdzenia dostarczonej korespondencji (tzw. prezentaty Urzędu) otrzymają ją w Punkcie Obsługi Interesanta po przedłożeniu składanych dokumentów;
 7. listonosze i kurierzy dostarczający przesyłki do Urzędu oraz dla pracowników kontaktują się z POI w sprawie ich odbioru;
 8. zalecam ograniczenie kontaktu osobistego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyłącznie do spraw pilnych.

Nakładam obowiązek wchodzącym do Urzędu:

 1. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy;
 2. stosowania dezynfekcji rąk przy użyciu wystawionych w Urzędzie stacji dezynfekujących i innych pojemników.

Dopuszczalna liczba petentów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów z zachowaniem dystansu społecznego oraz osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, Przewodniczący Rady, radni i sołtysi w sprawach ważnych kontaktują się telefonicznie lub e-mail.

Ogranicza się do niezbędnego minimum organizację spotkań i narad w Urzędzie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

 • Sekretariat: 85 65 65 861;
 • Zarządzanie kryzysowe: 85 65 65 878/ 604 628 908,
 • Punkt Obsługi Interesanta: 85 65 65 877;
 • Referat Finansowy: 85 6565875,
 • Podatki: 85 65 65 870, Kasa: 85 65 65 869;
 • Referat Infrastruktury i Rozwoju: 85 6565871;
 • Zagospodarowanie przestrzenne: 85 65 65 874;
 • Gospodarka odpadami: 85 65 65 867;
 • Urząd Stanu Cywilnego/Ewidencja ludności i dowody osobiste: 85 65 65 873;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 85 65 77 591,
 • Świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny/500+: 85 73 53 284

Powyższa organizacja pracy urzędu obowiązuje do odwołania.

Wójt, dr Marcin Urbański

Treść artykułu możesz pobrać w formie ogłoszenia Wójta Gminy Mielnik o wprowadzeniu od dnia 22 października 2020 roku ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Mielnik (PDF: 278 kB)

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk