//
A
A+
A++
A
A

Od dnia 15 października 2020 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.1758), interesanci będą mogli załatwić sprawy osobiście w Urzędzie Gminy Mielnik.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów - Punkt Obsługi Interesanta.

 1. Bezpośrednio realizowane są w szczególności następujące sprawy:
  1. rejestracji stanu cywilnego (m.in. rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, uznanie ojcostwa);
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych (po umówieniu telefonicznym oraz z dowodem wpłaty, jeśli sprawa wymaga opłaty);
  3. pomocy społecznej;
  4. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
   1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
   2. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 695),
  5. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
   1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284),
   2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55);
  6. świadczenia usług komunalnych – gospodarka śmieciowa.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów polega na przyjmowaniu pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu) - POI.
 3. Dopuszczona zostaje możliwość dokonywania wpłat i wypłat w kasie urzędu – piętro pok. nr 26.
 4. Odwołane są wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu (m.in. dyżur Wójta, Przewodniczącego Rady, leśniczego, pracownika PZDR w Siemiatyczach).
 5. Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: sekretariat: 85 6577003; Referat Finansowy: 85 6565875; Referat Infrastruktury i Rozwoju: 85 6565871;
  Urząd Stanu Cywilnego: 85 6565873; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 85 6577 591; 85 6577003 wew. 64

Realizacja usług wiąże się z ograniczeniami

 • liczbą interesantów przebywających w siedzibie urzędu, z zachowaniem rekomendowanej odległości;
 • obowiązkiem posiadania maseczki lub innej ochrony ust i nosa;
 • obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu z bezdotykowych stacji do dezynfekcji.

Powyższa organizacja pracy urzędu obowiązuje do odwołania.

Wójt, dr Marcin Urbański

Treść artykułu możesz pobrać w formie ogłoszenia Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 października 2020 r. o organizacji pracy Urzędu Gminy Mielnik (PDF: 326 kB)

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information