//
A
A+
A++
A
A

Od dnia 15 października 2020 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.1758), interesanci będą mogli załatwić sprawy osobiście w Urzędzie Gminy Mielnik.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów - Punkt Obsługi Interesanta.

 1. Bezpośrednio realizowane są w szczególności następujące sprawy:
  1. rejestracji stanu cywilnego (m.in. rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, uznanie ojcostwa);
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych (po umówieniu telefonicznym oraz z dowodem wpłaty, jeśli sprawa wymaga opłaty);
  3. pomocy społecznej;
  4. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
   1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
   2. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 695),
  5. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
   1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284),
   2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55);
  6. świadczenia usług komunalnych – gospodarka śmieciowa.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów polega na przyjmowaniu pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu) - POI.
 3. Dopuszczona zostaje możliwość dokonywania wpłat i wypłat w kasie urzędu – piętro pok. nr 26.
 4. Odwołane są wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu (m.in. dyżur Wójta, Przewodniczącego Rady, leśniczego, pracownika PZDR w Siemiatyczach).
 5. Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: sekretariat: 85 6577003; Referat Finansowy: 85 6565875; Referat Infrastruktury i Rozwoju: 85 6565871;
  Urząd Stanu Cywilnego: 85 6565873; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 85 6577 591; 85 6577003 wew. 64

Realizacja usług wiąże się z ograniczeniami

 • liczbą interesantów przebywających w siedzibie urzędu, z zachowaniem rekomendowanej odległości;
 • obowiązkiem posiadania maseczki lub innej ochrony ust i nosa;
 • obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu z bezdotykowych stacji do dezynfekcji.

Powyższa organizacja pracy urzędu obowiązuje do odwołania.

Wójt, dr Marcin Urbański

Treść artykułu możesz pobrać w formie ogłoszenia Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 października 2020 r. o organizacji pracy Urzędu Gminy Mielnik (PDF: 326 kB)

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk