//
A
A+
A++
A
A

W minioną sobotę, 26 listopada w Mielniku odbyła się konferencja pod nazwą: "Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich". Organizatorem konferencji był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
     Celem konferencji była dyskusja na temat zadań i funkcji różnorodnych instytucji, organizacji oraz osób indywidualnych, działających w społecznościach wiejskich na rzecz kultury. Istotne były wyróżniki środowisk wiejskich i małych miast oraz potrzeby ich mieszkańców, wpływające m.in. na to, jaki charakter powinien mieć wiejski dom kultury, jakie jego funkcje przejmuje szkoła czy biblioteka, a także jaką rolę w upowszechnianiu kultury pełnią tam grupy nieformalne i osoby prywatne, takie jak twórcy ludowi, grupy śpiewacze czy kolędnicze. Uczestnikami konferencji byli praktycy i pasjonaci, przedstawiciele instytucji kultury oraz samorządowcy z całego powiatu siemiatyckiego, a także przedstawiciele mediów.

Konferencję otworzył Wójt gminy Mielnik pan Adam Tobota, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie skutecznego działania instytucji kultury na rzecz społeczności wiejskiej. Następnie głos zabrał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku pan Michał Bogacki, który ogólnie naświetlił zebranym problematykę wystąpień przygotowanych przez prelegentów.

Obrady plenarne otworzył Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, którego wystąpienie dotyczyło roli instytucji kultury w przekazywaniu wiedzy o ojczyźnie lokalnej. Kolejnymi prelegentami byli Cezary Mielko, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, Zygmunt Ciesielski, etnograf, inicjator wielu projektów edukacyjno-kulturalnych poświęconych upowszechnianiu wiedzy o tradycjach ludowych, Ludmiła Dudar - Dyrektor Ośrodka Pracy Pozaszkolnej w Wysokiem na Białorusi, Agnieszka Wojtkowska – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”, Alicja Sawczuk – Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Każdy z prelegentów zaproponował przyjrzenie się innemu aspektowi działalności na rzecz kultury i oraz jej upowszechniania w małych miejscowościach.

Rozważania i dyskusje zakończyły dwie prelekcje poświęcone badaniom uczestnictwa w kulturze i potrzeb z tym związanych, przeprowadzonym w okresie wakacyjnym na terenie Gminy Mielnik przez studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jarosław Danowski, konsultant projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez samorządy terytorialne, przedstawił wyniki ankiety dotyczącej uczestnictwa mieszkańców Gminy Mielnik w różnych formach wydarzeń i imprez kulturalnych, z kolei dr Michał Bogacki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, przedstawił ogólną charakterystykę projektu badawczego pn. „Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich” z uwzględnieniem metodologii badań oraz wniosków.

Drugą częścią konferencji było spotkanie przedstawicieli kultury powiatu siemiatyckiego, poprowadzone przez jego inicjatorkę Katarzynę Turosieńską-Durlik, Zastępcę Wójta Gminy Mielnik. Spotkanie miało na celu integrację osób zaangażowanych lokalnie w sprawy kultury i było próbą wypracowania wspólnych rozwiązań istotnych problemów, przed którymi stoją jednostki kultury
w małych społecznościach, jak chociażby kwestie finansowe, w tym nakłady na promocję. Istotną częścią panelu dyskusyjnego było zaplanowanie kalendarza imprez w poszczególnych miejscowościach w taki sposób, by najważniejsze lokalne wydarzenia nie konkurowały ze sobą, a raczej się uzupełniały. Ważne było tu też dzielenie się informacją i wymiana doświadczeń i pomysłów. Wstępnie zaproponowano także pewną formę wspólnego promowania w regionie, w tym w większych miastach, najważniejszych wydarzeń lokalnych odbywających się w okresie wakacyjnym. Uczestnicy spotkania wyrazili potrzebę współdziałania i wymiany doświadczeń, w związku z czym zaproponowano kolejne spotkanie przedstawicieli lokalnych instytucji kultury, które odbędzie się w styczniu w Siemiatyczach.

Konferencja była podsumowaniem projektu badawczego realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku i Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Obserwatorium Kultury”.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information