//
A
A+
A++
A
A

Zarządzenie Nr 10/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik.

     Działając na podstawie §8 ust.2 statutów sołectw, uchwalonych uchwałą Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwołuję Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach gminy Mielnik określonych w załączniku Nr 4 do statutu Gminy Mielnik.

§ 2. Celem zebrań, o którym mowa w §1 będzie przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.

§ 3. Harmonogram Zebrań Wiejskich, określający termin i miejsce zebrania zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wszystkie Zebrania Wiejskie rozpoczynają się o godz. 1700 w pierwszym terminie lub o godzinie 1715 w drugim terminie.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

__________
Podstrona BIP Urzędu Gminy Mielnik zawierająca treść zarządzenia (wraz z załącznikiem-harmonogramem zebrań): kliknij

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information