//
A
A+
A++
A
A

XXXIII sesja Rady Gminy Mielnik VI kadencji odbędzie się 7 listopada 2014r. o godz. 9:00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielnik.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielnik.
 15. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Mielnik za 2014 rok.
 16. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy w 2014 roku.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information