//
A
A+
A++
A
A

Zarejestrowane komitety wyborcze

 

Kandydaci najta Gminy Mielnik

  • KOROL Michał, zam. Mielnik, wiek: 40 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • PYTEL Sławomir, zam. Kudelicze, wiek: 54 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • SAWA Wiesław, zam. Mielnik, wiek: 56 (KWW - Wiesław Sawa)
  • SZAREK Zdzisław, zam. Mielnik, wiek: 57 (KWW Zdzisława Szarek)
  • SZEWELUK Marian Tadeusz, zam. Mielnik, wiek: 64 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • TOBOTA Adam, zam. Mielnik, wiek: 53 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • WICHOWSKI Eugeniusz, zam. Tokary, wiek: 52 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)

 

Wykaz zarejestrowanych kandydatów do Rady Gminy Mielnik z podziałem na okręgi wyborcze

Okręg wyborczy nr 1 (Adamowo, Adamowo-Zastawa, Mętna, Poręby):

  • LEONIUK Sławomir, zam. Mętna, wiek: 49 (Komitet Wyborczy Wyborców Rozwoju Gminy Mielnik)
  • ŁAWIŃSKA Marta, zam. Sutno, wiek: 75 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • DZIĘCIOŁ Iwona Agata, zam. Adamowo, wiek: 44 (Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Szarek)
  • PIOTROWSKI Wiesław, zam. Mętna, wiek: 66 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • GACKI Artur, zam. Adamowo-Zastawa, wiek: 37 (KWW Pomysł na Gminę Mielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 2 (Tokary, Koterka):

  • ZALEWSKI Kamil Adrian, zam. Tokary, wiek: 22 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • HRUŚWICKI Franciszek, zam. Tokary, wiek: 60 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • SOSZKO Antoni, zam. Koterka, wiek: 52 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • ZAZULIŃSKA Arleta, zam. Tokary, wiek: 21 (KWW PomysłnaMielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 3 (Wilanowo):

  • DANILUK Dorota, zam. Wilanowo, wiek: 37 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • TEREBUN Witold, zam. Wilanowo, wiek: 67 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • PANASIUK Michał, zam. Wilanowo, wiek: 67 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • DEKARZ Barbara, zam. Wilanowo, wiek: 40 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • ŻORNACZUK Mikołaj, zam. Wilanowo, wiek: 70 (KWW PomysłnaMielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 4 (Mielnik:ul. Brzeska od Nr 1 do Nr 47 (nr nieparzyste) od Nr 2 do Nr 82 (nr parzyste), ul. Uroczysko, ul. Mostowa, ul. Zamiejska, ul. Piaskowa)

  • SIDEWICZ Krystyna, zam. Mielnik, wiek: 43 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • NIKITOROWICZ Krzysztof, zam. Mielnik, wiek: 45 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • PANIEŃSKA Sylwia Teresa, zam. Mielnik, wiek: 31 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • SZAREK Zdzisław, zam. Mielnik, wiek: 57 (KWW Zdzisława Szarek)
  • ŚNIEŻKO Tomasz, zam. Mielnik, wiek: 39 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • WIERZBA Katarzyna, zam. Mielnik, wiek: 31 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • NIKOŁAJUK Iwona, zam. Mielnik, wiek: 29 (KWW - Wiesław Sawa)

Okręg wyborczy nr 5 (Mielnik:ul. Brzeska od Nr 49 do Nr 79 (nr nieparzyste) od Nr 84 do Nr 104 (nr parzyste), ul. Biała, ul. Bugowa, ul. Widokowa, Plac Kościuszki, ul. Królewska Nr 1,2,4, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. Tarasowa, ul. Ogrodowa):

  • HYNDZA Mariusz, zam. Mielnik, wiek: 35 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • SYMONOWICZ Henryk Adam, zam. Mielnik, wiek: 57 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • DZIERZKOWSKI Leszek Andrzej, zam. Mielnik, wiek: 67 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • DOBRZANIECKI Paweł, zam. Mielnik, wiek: 44 (KWW Zdzisława Szarek)
  • ZDUNIEWICZ Jan, zam. Mielnik, wiek: 67 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • KOROL Michał, zam. Mielnik, wiek: 40 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • SAWA Wiesław, zam. Mielnik, wiek: 56 (KWW - Wiesław Sawa)

Okręg wyborczy nr 6 (Mielnik:ul. Stary Trakt, ul. Duboisa, ul. Królewska od Nr 5 do końca numeracji, ul. Graniczna, ul. Przemysłowa, ul. Brzeska od Nr 106 do Nr 116B):

  • CHARKO Joanna, zam. Mielnik, wiek: 54 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • URBAŃSKA Maria, zam. Mielnik, wiek: 65 (KWW Zdzisława Szarek)
  • KOPYTIUK Tomasz, zam. Mielnik, wiek: 38 (KWW Czas na Młodych Mielnik)
  • KWIATKOWSKA Elżbieta, zam. Mielnik, wiek: 44 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • SZYMAŃSKI Jarosław Sylwester, zam. Mielnik, wiek: 50 (KWW - Wiesław Sawa)
  • WIERZBA Andrzej, zam. Mielnik, wiek: 35 (KWW Niezależny Mielnik)

Okręg wyborczy nr 7 (Mielnik:ul. Górna, ul. Popław, ul. Sadowa, ul. Zaszkolna, ul. Brzeska od Nr 118 do Nr 166 (nr parzyste) od Nr 81 do Nr 99 (nr nieparzyste), ul. Zamkowa, ul. Ścianka, ul. Cerkiewna):

  • CHARKIEWICZ Maria, zam. Mielnik, wiek: 54 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • SZULC Małgorzata Maria, zam. Mielnik, wiek: 52 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • BARANOWSKI Ryszard, zam. Mielnik, wiek: 69 (KWW Zdzisława Szarek)
  • TERPIAŁ Janusz Stanisław, zam. Mielnik, wiek: 66 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • BUKREWICZ Mateusz, zam. Mielnik, wiek: 22 (KWW Czas na Młodych Mielnik)
  • NOWACKI Karol Jan, zam. Mielnik, wiek: 45 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • WARSZYCKI Adam, zam. Mielnik, wiek: 23 (KWW - Wiesław Sawa)
  • KASPERUK Sławomir, zam. Mielnik, wiek: 39 (KWW Niezależny Mielnik)

Okręg wyborczy nr 8 (Mielnik:ul. Miodowa, ul. Polna, ul. Wesoła, ul. Zacisze, ul. Brzeska od Nr 168 do Nr 232 (nr parzyste) od Nr 101 do Nr 153 (nr nieparzyste), ul. Tarniny, Grabowiec):

  • KIERKOWICZ Jerzy, zam. Mielnik, wiek: 60 (KWW Przyjaciół Mielnika)
  • BAJENA Tomasz, zam. Mielnik, wiek: 37 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • IWANOWSKI Marek, zam. Mielnik, wiek: 48 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • KRÓL-SYMONOWICZ Sylwia, zam. Mielnik, wiek: 34 (KWW Zdzisława Szarek)
  • TOBOTA Kazimierz, zam. Mielnik, wiek: 66 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • ZWIERZYŃSKI Kazimierz, zam. Mielnik, wiek: 72 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • MIROWSKI Marek, zam. Mielnik, wiek: 62 (KWW - Wiesław Sawa)

Okręg wyborczy nr 9 (Niemirów: ul. Brzeska, ul. Cmentarna, ul. Kapliczysko, Plac ks. Michała Olszewskiego, Plac Wyzwolenia, ul. Szpitalna, ul. Zamkowa):

  • PYTEL Sławomir, zam. Kudelicze, wiek: 54 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • PATKOWSKI Józef, zam. Niemirów, wiek: 36 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • BUTKIEWICZ Franciszek, zam. Niemirów, wiek: 49 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • SAWA Wacław, zam. Mielnik, wiek: 81 (KWW - Wiesław Sawa)

Okręg wyborczy nr 10 (Sutno):

  • MALON Wacław Antoni, zam. Sutno, wiek: 47 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • MORMOL Maciej, zam. Sutno, wiek: 41 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)

Okręg wyborczy nr 11 (Osłowo, Wajków):

  • BONDA Barbara, zam. Osłowo, wiek: 38 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • DROZDOWSKI Stanisław, zam. Wajków, wiek: 51 (KWW Zdzisława Szarek)
  • WEREMJEWICZ Jerzy, zam. Osłowo, wiek: 52 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • SOBOTA Zofia, zam. Wajków, wiek: 41 (KWW PomysłnaMielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 12 (Moszczona Królewska, Końskie Góry):

  • SELWESTROWICZ Jarosław, zam. Moszczona Królewska, wiek: 44 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • TROC Stefan, zam. Moszczona Królewska, wiek: 51 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • SZPAKOWSKI Piotr Franciszek, zam. Moszczona Królewska, wiek: 54 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • ŁUBKO Barbara, zam. Moszczona Królewska, wiek: 41 (KWW PomysłnaMielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 13 (Maćkowicze, Stankowicze, Kudelicze, Olchowicze):

  • PAŹDZIOR Marek, zam. Kudelicze, wiek: 35 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • DACIUK Anna, zam. Stankowicze, wiek: 46 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • IWANOWSKA Beata Anna, zam. Maćkowicze, wiek: 37 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • PANASIUK Galina, zam. Kudelicze, wiek: 52 (KWW Zdzisława Szarek)
  • PURA Paweł Grzegorz, zam. Maćkowicze, wiek: 27 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • BOBIŃSKI Tadeusz, zam. Kudelicze, wiek: 47 (KWW PomysłnaMielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 14 (Radziwiłłówka):

  • DZWONNIK Henryk, zam. Radziwiłłówka, wiek: 60 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • BUJANOWICZ Jan, zam. Radziwiłłówka, wiek: 48 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • POGREBNIAK Olga, zam. Radziwiłłówka, wiek: 69 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • SZTEJMIEC Teresa, zam. Radziwiłłówka, wiek: 54 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • MIROWSKI Piotr, zam. Mielnik, wiek: 34 (KWW - Wiesław Sawa)

Okręg wyborczy nr 15 (Homoty, Pawłowicze, Oksiutycze)

  • KAMIEŃSKA Janina, zam. Kudelicze, wiek: 51 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • KOŻUCHOWSKI Lucjan, zam. Oksiutycze, wiek: 57 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • REMESZ Wiesław, zam. Pawłowicze, wiek: 41 (KWW Zdzisława Szarek)
  • REMESZ Andrzej, zam. Homoty, wiek: 32 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • TURCZUK Anna, zam. Homoty, wiek: 27 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • SAWA Zuzanna Grażyna, zam. Mielnik, wiek: 53 (KWW - Wiesław Sawa)

 

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk