//
A
A+
A++
A
A

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w trosce o bezpieczeństwo seniorów wdrożył na terenie całego województwa podlaskiego akcję pn "Senior dla Seniora".

Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie osób starszych na problem zaginięć oraz współczesnych zagrożeń związanych z szeroko rozumianymi oszustwami.

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Dzik" w sezonie łowieckim 2020/2021 (PDF, 868 kB)

Na prośbę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku publikujemy informacje dotyczące dalszego funkcjonowania WORD w Białymstoku oraz Filii WORD w Bielsku Podlaskim:

"Szanowni Państwo:

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów odwołujemy egzaminowanie w białostockim ośrodku do środy 28.10.2020r. Egzaminy w Białymstoku zostaną wznowione w czwartek 29.10.2020, w godzinach 7:00 - 20:00. Wszystkie opłaty wniesione za odwołane terminy egzaminów zachowują swoją ważność.

Filia WORD w Bielsku Podlaskim wznowi egzaminy w dniu 2.11.2020 (godziny pracy pozostają bez zmian).

Na bieżąco kontrolujemy stan zdrowia naszych pracowników dokładając wszelkich starań, aby jak najszybciej otworzyć ośrodek i rozładować kolejki.

Do 31.10.2020 nie będzie możliwa osobista wizyta w ośrodku.

W celu ustalenia terminu egzaminu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta od środy 28.10.202, w godzinach 9:00 - 15:30, pod numerem telefonu: 691 269 691. Rejestracja online będzie dostępna od wtorku (info-car.pl): bit.ly/3jbr0cp

Od wtorku 27.10.2020 r. rozpoczyna pracę Dział Szkoleń, z którym można kontaktować się w sprawie szkoleń stacjonarnych i online, telefonicznie pod numerem: 85 743 26 27 lub 695 035 551.

We wszystkich pozostałych sprawach prosimy o kontakt od wtorku 27.10.2020, w godzinach: 7:30 - 15:30, pod numerem 85 743 26 24"

Pandemia koronawirusa ponownie radykalnie ogranicza życie codzienne każdego z nas, jednak szczególnie duże trudności powoduje w odniesieniu do osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku we współpracy z Urzędem Gminy Mielnik, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Posterunkiem Policji w Mielniku postanowił w miarę możliwości służyć pomocą osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym.

Szanowni Państwo - jeśli nie macie możliwości zrobienia zakupów, realizacji recept oraz innych niezbędnych potrzeb skontaktujcie się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku pod numerami telefonów:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną zawieszona zostaje do odwołania realizacja zajęć w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik".

Jednoczesnie opiekunka Klubu Seniora serdecznie zachęca uczestników projektu do kontaktu telefonicznego.

Szanowni Państwo – jeżeli:

 • potrzebujecie pomocy, informacji
 • chcecie porozmawiać i podzielić się przemyśleniami na różne tematy

prosimy o kontakt pod numerem telefonu 85 6565877 lub 85 6565861 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku (Opiekun Klubu Seniora Aliną Hackiewicz- Stępień).

Ponadto z aktualnymi informacjami i zaleceniami na temat koronawirusa można zapoznać się na stronach: http://senior.gov.pl oraz http://gov.pl/koronawirus.

Informujemy, że w dniu 21 października br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła kolejną edycję konsultacji społecznych obszarów białych NGA, w ramach których przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą zgłosić inwestycje planowane do realizacji w latach 2020-2023.

Ogłoszenie "Od dnia 22 października 2020 roku wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Mielnik"

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 i 1797) wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Mielnik polegające na:

 1. bezpośrednim załatwianiu spraw przez petentów dotyczących spraw z zakresu:
  • rejestracji stanu cywilnego;
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  • gospodarki odpadami - świadczenie usług komunalnych;
  • administracji architektoniczno-budowlanej w tym:
   • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
   • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • ochrony środowiska - dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowisk oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. zalecam dokonywanie wpłat drogą elektroniczną lub bezpośrednio w banku na podane rachunki bankowe BS Hajnówka F/Mielnik KOD SWIFT: POLUPLPR:
  • konto główne: 97 8071 0006 0015 3562 2000 0010;
  • konto na potrzeby "Gospodarki odpadami": 22 8071 0006 0015 3562 2000 0390;
  • dopuszczone zostają wypłaty dopłat do oleju napędowego dla rolników tzw. akcyzy w kasie Urzędu Gminy w godz. 9.00-12.00;
 3. pozostałe sprawy nie wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 są załatwiane drogą elektroniczną lub osobiście po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem prowadzącym daną sprawę;
 4. ogranicza się dostęp do budynku wyłącznie wejściem bocznym z możliwością skorzystania z dzwonka lub videofonu;
 5. sprawy nie wymagające bezpośredniego stawiennictwa petenta w Urzędzie załatwiane są na podstawie wpływającej korespondencji do Urzędu, w tym deponowanej od petentów w wystawionej skrzynce w budynku;
 6. petenci żądający potwierdzenia dostarczonej korespondencji (tzw. prezentaty Urzędu) otrzymają ją w Punkcie Obsługi Interesanta po przedłożeniu składanych dokumentów;
 7. listonosze i kurierzy dostarczający przesyłki do Urzędu oraz dla pracowników kontaktują się z POI w sprawie ich odbioru;
 8. zalecam ograniczenie kontaktu osobistego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyłącznie do spraw pilnych.

Nakładam obowiązek wchodzącym do Urzędu:

 1. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy;
 2. stosowania dezynfekcji rąk przy użyciu wystawionych w Urzędzie stacji dezynfekujących i innych pojemników.

Dopuszczalna liczba petentów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów z zachowaniem dystansu społecznego oraz osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, Przewodniczący Rady, radni i sołtysi w sprawach ważnych kontaktują się telefonicznie lub e-mail.

Ogranicza się do niezbędnego minimum organizację spotkań i narad w Urzędzie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

 • Sekretariat: 85 65 65 861;
 • Zarządzanie kryzysowe: 85 65 65 878/ 604 628 908,
 • Punkt Obsługi Interesanta: 85 65 65 877;
 • Referat Finansowy: 85 6565875,
 • Podatki: 85 65 65 870, Kasa: 85 65 65 869;
 • Referat Infrastruktury i Rozwoju: 85 6565871;
 • Zagospodarowanie przestrzenne: 85 65 65 874;
 • Gospodarka odpadami: 85 65 65 867;
 • Urząd Stanu Cywilnego/Ewidencja ludności i dowody osobiste: 85 65 65 873;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 85 65 77 591,
 • Świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny/500+: 85 73 53 284

Powyższa organizacja pracy urzędu obowiązuje do odwołania.

Wójt, dr Marcin Urbański

Treść artykułu możesz pobrać w formie ogłoszenia Wójta Gminy Mielnik o wprowadzeniu od dnia 22 października 2020 roku ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Mielnik (PDF: 278 kB)

Informujemy, że w dniu 21 października 2020 r. w BIP Urzędu Gminy Mielnik (https://bip-ugmielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/zagospodarowanie_przestrzenne/miej_plan_zago_prze_stud.html?vid=1152428) opublikowane zostały następujące dokumenty:

 • Obwieszczenie z dnia 21.10.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik na terenie działki o nr geod. 5594/2 i części działki o nr geod. 5594/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Mielnik wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu (znak sprawy: IR.6722.1.2020)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik na terenie działki o nr geod. 5594/2 i części działki o nr geod. 5594/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Mielnik
 • Projekt uchwały Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik na terenie działki o nr geod. 5594/2 i części działki o nr geod. 5594/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Mielnik

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information