//
A
A+
A++
A
A

Logotypy dot. Nadbużańskiej Sieci Dystrybucyjnej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Gmina Mielnik realizować będzie projekt pt. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu" (zwany dalej „Projektem”), który ma zostać dofinansowany w ramach Priorytetu IV. Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projkalwiaturaekt przewiduje budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym.

 

 

Projekt będzie realizowany na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono iż Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów. Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.

 

Projekt będzie polegał na budowie szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na terenie 11 gmin oraz 2 miast na terenie powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Mielnik, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Gmina Ciechanowiec, Gmina Grodzisk, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec Stacja, Gmina Brańsk, Gmina Rudka, Miasto Siemiatycze, Miasto Brańsk.

 

Okres realizacji Projektu:

 • prace przygotowawcze: III kw. 2010 – III kw. 2012,

 • prace inwestycyjne: III kw. 2012 – I kw. 2015,

 • zakończenie realizacji projektu: I kw. 2015;

 

Żródła finansowania Projektu:

 • EFRR - 33 546 441,12 zł

 • Środki własne - 5 919 960,20 zł

  RAZEM - 39 466 401,32 zł

 

Projekt zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej zasoby operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie objętym projektem oraz uzupełniającej sieć dystrybucyjną budowaną w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej na terenie woj. podlaskiego. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej (np.: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych) oraz elementy aktywne w ilości potrzebnej do uzyskania założonego celu (węzły sieci dystrybucyjnej).

 

Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:

 • Budowa dystrybucyjnej sieci światłowodowej wraz z elementami pasywnymi, niezbędnymi do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej(np.: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie, lokalizacje węzłów dystrybucyjnych).

 • Dostawa urządzeń aktywnych, instalacja, uruchomienie, testy.

 • Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).

 • Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.

 

Celem głównym Projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej – sieci dystrybucyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych szerokopasmowych usług dostępowych na potrzeby jednostek samorządu, operatorów sieci dostępowych świadczących usługi dla podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.

 

Cele bezpośrednie:

 • Stworzenie warunków dostępu do Internetu szerokopasmowego poprzez budowę szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.

 • Poprawa warunków dostępu do Internetu poprzez utworzenie Publicznych Punktów dostępu do Internetu (ograniczony, bezpłatny dostęp do sieci Internet).

 • Poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez włączenie w globalną sieć.

 • Aktywizacja zawodowa (ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy).

 • Podniesienie poziomu edukacji.

 

Planowane wskaźniki produktu:

 • Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 436 km (w tym 26 km w gminie Mielnik)

 • Ilość uruchomionych PIAP – 387 (w tym 28 szt. w gminie Mielnik)

 • Liczba wybudowanych aktywnych punktów dystrybucyjnych – 100 (w tym 8 szt. w gminie Mielnik)

 

Planowane wskaźniki rezultatu:

 • Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu- 35 szt.

 • Liczba jednostek publicznych które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 13 szt.

 • Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) - 3 750 osób

 

Przedstawiony wariant realizacji Projektu jest wynikiem wielomiesięcznych prac eksperckich, których uwieńczeniem było opracowanie Studium Wykonalności Projektu. Wybrany wariant Projektu niesie ze sobą konieczność uzyskania decyzji Komisji Europejskiej, w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999.”

wrota podlasia logo

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information