//
A
A+
A++
A
A

Projekty realizowane


Logotypy zadania "Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku" 

Pełna nazwa zadania:   Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku
     
Program dofinansowania:  

Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

     

Status:

  04.09.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  89 775,00 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  76 308,75 PLN
     
Procent dofinansowania:
  85 %
     

Krótki opis projektu:

 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u 55 dzieci z terenu Gminy Mielnik, wychowanków Przedszkola w Mielniku oraz wsparcie jednego nauczyciela w zakresie podnoszenia kwalifikacji w okresie do 31.08.2019r.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację zajęć w pięciu blokach tematycznych rozwijających kompetencje kluczowe, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz podniesienie kwalifikacji jednego nauczyciela w zakresie nauczania j. angielskiego.

Termin realizacji projektu przewidziano do sierpnia 2019r.

Logotypy zadania "Ja w Internecie. Pogram szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"

Pełna nazwa zadania:   Ja w Internecie. Pogram szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
     
Program dofinansowania:  

Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

     

Status:

  14.09.2018 r. podpisano umowę o powierzenie grantu z Operatorem – Fundacją Legalna Kultura, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  87 360,00 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  87 360,00 PLN
     
Procent dofinansowania:
  100 %
     

Krótki opis projektu:

 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych u osób po 25 roku życia z terenu województwa podlaskiego, w tym z Gminy Mielnik.

Szkolenia przeprowadzone zostaną w siedmiu blokach tematycznych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie własnej strony internetowej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. W ramach realizacji grantu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany Zespołowi Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

Termin realizacji projektu przewidziano do czerwca 2019 r.


Logotypy zadania "Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik" 

Pełna nazwa zadania:   Budowa przedszkola gminnego w Mielniku
     
Program dofinansowania:  

Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego
Typ projektu nr 1. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego

     

Status:

  23.07.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  6 318 867,83 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  282 676,60 PLN
     
Procent dofinansowania:
  18 %
     

Krótki opis projektu:

 

Przedmiotem projektu pn. „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku” jest budowa nowego budynku przedszkola w Mielniku, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu wokół, w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę 1-kondygnacyjnego budynku przedszkola w technologii stalowej modułowej wraz z zapleczem kuchennym i salą konsumpcyjną;
  • wykonanie przyłączy: gazowego, energetycznego, wodnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
  • wyposażenie pomieszczeń;
  • wykonanie placu zabaw;
  • wykonanie drogi utwardzonej i placu manewrowego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.

Termin realizacji projektu przewidziano do 31 sierpnia 2018 r.


Logotypy zadania "Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie cieku wodnego Rubinek w Mielniku" 

Pełna nazwa zadania:   Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie cieku wodnego Rubinek w Mielniku
     
Program dofinansowania:  

Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
     

Status:

  26.01.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  128 082,43 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  84 498,00 PLN
     
Procent dofinansowania:
  63,63 %
     

Krótki opis projektu:

 

Projekt obejmuje budowę stawu kąpielowego o wymiarach ok. 30 x 20m z wykorzystaniem istniejącego cieku wodnego Rubinek, utworzenie plaży nad stawem oraz zagospodarowanie przyległego terenu na cele rekreacyjne. Wykonane zostaną także próg spiętrzający wodę i rów melioracyjny. Miejsce zostanie wyposażone w obiekty małej architektury, m.in. ławeczki, parasole z trzciny, kosze na śmieci. Planowane jest posadzenie drzew i krzewów.

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, wykorzystującej naturalne walory przyrodnicze rzeki Bug.

Termin realizacji projektu przewidziano do października 2018 r.


Logotypy zadania "Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik" 

Pełna nazwa zadania:   Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik
     
Program dofinansowania:   Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
     

Status:

  26.01.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  837 522,55 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  604 877,39 PLN
     
Procent dofinansowania:
  78 %
     

Krótki opis projektu:

 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 82 instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców indywidualnych gospodarstw domowych z terenu Gminy Mielnik.

Termin realizacji projektu przewidziano do czerwca 2018 r.

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information