A
A+
A++
A
A

I N F O R M A C J A
o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Mielnik

     Wójt Gminy Mielnik informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2016r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Mielnik.
     Dofinansowanie będzie realizowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja niniejszego zadania będzie uzależniona od otrzymania dotacji na wyżej wskazany cel.

Dofinansowaniem zostanie objęty koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów na składowisku w wysokości 100 % poniesionych kosztów.

Koszt zakupu i montażu nowych pokryć będzie należał do właściciela budynku!

     W związku z powyższym osoby planujące wymianę pokryć dachowych zawierających azbest z dofinansowaniem, proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Mielnik, w terminie do dnia 31 grudnia 2015r. stosownego wniosku wraz z załącznikami.

     Wzór wniosku oraz dokumenty potrzebne do złożenia są dostępne w pokoju nr 6 tutejszego Urzędu lub na stronie Urzędu Gminy (w zakładce Ochrona Środowiska). Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela P. Marta Koroluk pod nr telefonu 856565867.

 

WÓJT GMINY MIELNIK

 


Gmina Mielnik informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mielnik” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

WFOSiGW NFOSIGW

 

 


Informacje archiwalne:

 

Gmina Mielnik informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mielnik" jest dotowana na podstawie umowy nr 052/14/B-OZ/AZ-059/DA z dnia 30 maja 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

WFOSiGW NFOSIGW


 Wójt Gminy Mielnik informuje, iż została  przyznana  dotacja z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku  i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w  kwocie 7.088,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mielnik w roku 2013.


W 2013 r. Gmina Mielnik przewiduje dofinansowanie demontażu, zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Posiadaczy odpadów zainteresowanych takim rodzajem pomocy prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów, tj. informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz wniosku o udzielenie dofinansowania i złożenie ich w Urzędzie Gminy Mielnik (sekretariat).

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 85 65 65 867 lub w Urzędzie Gminy Mielnik - pokój nr 4.

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information