A
A+
A++
A
A

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców m. Mielnik, iż w związku ze zmianą miejsca składowania odpadów komunalnych z Siemiatycz do Hajnówki odbiór odpadów komunalnych w Mielniku od dnia 13.03.2013r. będzie odbywał się w każdą środę.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mielniku


Firma NAWIGATOR Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. zaprasza wszystkie osoby opłacające składki na ubezpieczenie społeczne rolników jako rolnik lub domownik w KRUS, powyżej 18 roku życia, posiadające prawo jazdy kat. B oraz zamieszkujące województwo podlaskie do udziału w Projekcie:

„NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZE JUTRO”

 

Na podst. art. 23 ust. 1, art. 24 art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2007r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011r. nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777) po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców gminy Mielnik o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania  Wójta Gminy przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy postanawia, co następuje:

§1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Adama Toboty Wójta Gminy Mielnik przed upływem kadencji.

Dnia 8 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik.

Informuję wszystkich mieszkańców gminy Mielnik, iż w okresie od 6 kwietnia do 18 kwietnia odbędą się we wszystkich sołectwach gminy zebrania wiejskie.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. 

Oświadczenie byłego z-cy wójta Katarzyny Turosieńskiej-Durlik można przeczytać tutaj»

herb tarnowList Wójta Gminy Tarnów »

List Przewodniczącej Rady Gminy Tarnów »

 

 

 

 

 

pge 200PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej w następującej miejscowości:

  • kol.Osłowo - 25.02.2013r. w godzinach 9:00 - 14:00

Dodatkowych informacji udziela:

  • Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo)
  • Oddział Centrum Dyspozytorskiego Wysokie Mazowieckie tel. 85-740 5336 (codziennie w godz. 6:00-22:00)

Trwają zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach Gminy Mielnik. Odbyły się już w Maćkowiczach, Osłowie, Homotach, Pawłowiczach, Tokarach, Sutnie i Moszczonie Królewskiej. Przed nami spotkania w następujących miejscowościach:

  • Niemirów (19.02.2013r. godz. 12:00, Świetlica wiejska)
  • Wajków (19.02.2013r. godz. 15:00, Mieszkanie sołtysa)
  • Wilanowo (20.02.2013r. godz. 17:00, Wiejski Dom Kultury, Sportu i Rekreacji)
  • Radziwiłłówka (21.02.2013r. godz. 16:00, Świetlica wiejska)
  • Mętna (21.02.2013r. godz. 18:00, Świetlica wiejska)
  • Mielnik (10.03.2013r. godz. 17:00, GOKSiR)

Głównym tematem poruszanym na zebraniach są kierunki rozwoju gospodarczego i polityki społecznej gminy. Zbierane są także informacje nt. potrzeb związanych z remontami dróg dojazdowych do pól i łąk.

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information