A
A+
A++
A
A

W dniu dzisiejszym, tj. 7 września 2016r. Radca Prawny nie przyjmuje.

Będzie przyjmował interesantów wyjątkowo w czwartek 8 września w godz. od 9:00 do 12:00.

Logotyp PGE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Centralna Dyspozycja Mocy, Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniu 15 września 2016r.
 
Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych w/w miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5043, 991 lub 85 740 5334.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: www.pgedystrybucja.pl

banery 75plus-101Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+:

 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

Informacja od lekarza specjalisty:

 1. Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to przekazuje lekarzowi poz pisemną informację na temat zalecanego leczenia. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Komu przysługują bezpłatne leki 75+:

 1. Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom w wieku 75+ uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych;
 2. Jedynym kryterium jest wiek weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL);
 3. Bezpłatne leki przysługują od dnia 75. urodzin pacjenta.

Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+:

 1. Lista bezpłatnych leków stanowi część d obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) obejmujących 68 substancji czynnych;
 2. Objęte bezpłatnym dostępem są całe grupy limitowe leków;
 3. Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego (głównie choroby przewlekłe takie jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba Parkinsona, osteoporoza);
 4. Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.

Realizacja recept:

 1. Recepta musi być oznacza przez osobę wystawiającą w polu kod uprawnień dodatkowych kodem „S". Farmaceuta nie ma prawa poprawiania tego kodu na recepcie;
 2. Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był wydawany na zasadach ogólnych. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje bezpłatnie te leki pacjentowi;
 3. Jeżeli pacjentowi przysługują również inne uprawnienia dodatkowe, przepisane leki są wydawane przez farmaceutę w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym;
 4. Na jednej recepcie można przepisać leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych oraz leki za 100% odpłatnością.

Jak finansowane są leki 75+:

 1. Część, którą dotychczas pokrywał Narodowy Fundusz Zdrowia jest nadal pokrywana z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia;
 2. Część obejmującą dotychczasową odpłatność pacjenta (a więc część obejmującą zapewnienie bezpłatnego dostępu) jest pokrywana z budżetu państwa;
 3. Zgodnie z projektem budżetu na rok 2017 finansowanie leków 75+ zostało zapewnione na poziomie wynikającym z ustawy wprowadzającej bezpłatne leki, a więc w kwocie 564,3 mln zł.

Szczegółowe informacje także na specjalnej stronie http://75plus.mz.gov.pl/

 naglowek_konkurs TURNIEJ „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”

 

 

Tak zaczynali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Ruszają zapisy do XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

 

Tylko do 30 września można zgłaszać drużyny do XVII edycji „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Na następców m.in. Arkadiusza Milika, Piotra Zielińskiego i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, której Wielki Finał już po raz czwarty rozegrany zostanie na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Zwycięzcy w nagrodę obejrzą na żywo wyjątkowy mecz piłkarski.

konkurs


Przedstawiamy Konkurs „Sukces zaczyna się od stypendium", organizowany przez Fundację Dobra Sieć, trwający od 1 września do 14 października 2016 roku.

W Konkursie mogą wziąć udział obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od 15 roku życia, byli i obecni stypendyści programów stypendialnych krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa. Konkurs jest adresowany do stypendystów, którzy brali/biorą udział w programach stypendialnych krajowych i zagranicznych w latach 2013-2016.

Celem Konkursu jest promocja stypendiów rozumianych jako narzędzie rozwoju.

Uczestnicy zgłaszają do Konkursu film lub fotokast (czas trwania - od 60 do 90 sekund, ogólnodostępny, opublikowany w Internecie), ukazujący jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, co osiągnęli dzięki wsparciu stypendialnemu.

Termin zgłoszeń mija 14 października 2016 r. o godzinie 12:00.

Formularz karty zgłoszenia jest dostępny w załączniku oraz na stronie www.mojestypendium.pl.
W karcie zgłoszenia należy podać link do zamieszczonego w Internecie filmiku/fotokastu.

Wśród nadesłanych prac konkursowych wybrane zostaną najlepsze, które zostaną nagrodzone czytnikami e-booków.

Szczegóły konkursu, w tym kryteria oceny prac można znaleźć w załączonym regulaminie, dostępnym również na stronie mojestypendium.pl.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

----

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni.

Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest dostępny pod adresem: www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf

W związku z powyższym Podlaski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 10:00, w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok. Czas spotkania - ok. 3 godzin.

Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 6 września 2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

---
Zaproszenie (PDF: 252kB)
Program Spotkania (PDF: 233kB)

Ochrona obszarów wodno-błotnych, jednych z najrzadszych i ginących środowisk europejskich, jest ogromnie istotna dla naszej przyszłości. Konkurs ma między innymi podkreślać ich unikatowość i uświadomić jak ogromną rolę grają one w życiu człowieka.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych powyżej 19 roku życia. Uczestnicy konkursu w swojej kategorii wiekowej nadsyłają maksymalnie 3 fotografie z krótkim wierszem, rymowanką, zdaniem, przysłowiem czy cytatem. Zdjęcia mogą ilustrować dowolny obszar wodno-błotny, jego faunę i florę.

Fotografie należy przesyłać od 1 lipca do 30 października 2016 r. na nośnikach CD na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Mokradła dla przyszłości”. Nagrodzone zostaną po 3 najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej: www.biebrza.org.pl w zakładce Konkursy – Konkurs fotograficzny „Mokradła dla przyszłości”.

Bliższych informacji udziela Beata Głębocka pracownik Działu Edukacji i Udostępniania BbPN, tel. (085) 738 30 09.

Konkurs organizowany jest przez Biebrzański Park Narodowy (BbPN) z okazji „Roku Mokradeł”.

10 września 2016 r. w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) już po raz 15 odbędą się Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody Biebrzańskie Sianokosy. Kosiarze z kraju i zagranicy stoczą walkę o tytuł Mistrza Świata w koszeniu cennych przyrodniczo, bagiennych łąk. To święto tych, którzy od stuleci kosząc biebrzańskie łąki sprzyjają przyrodniczemu bogactwu, w szczególności rzadkim gatunkom ptaków i roślinności. Impreza promuje czynną ochronę bagien, rolnictwo przyjazne przyrodzie, walory turystyczne i krajoznawcze Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz biznes oparty o działalność rolniczą zgodną z potrzebami ochrony przyrody. Dodatkową atrakcją będą stoiska edukacyjne, rękodzieła lokalnych artystów oraz występy zespołów folklorystycznych. Zapraszamy, wstęp wolny!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Parku: www.biebrza.org.pl pod bezpośrednim linkiem: http://www.biebrza.org.pl/redir,index?wiecej=2806&wiecej_news=1

10 września 2016 r. w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) już po raz 15 odbędą się Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody Biebrzańskie Sianokosy. Kosiarze z kraju i zagranicy stoczą walkę o tytuł Mistrza Świata w koszeniu cennych przyrodniczo, bagiennych łąk. To święto tych, którzy od stuleci kosząc biebrzańskie łąki sprzyjają przyrodniczemu bogactwu, w szczególności rzadkim gatunkom ptaków i roślinności. Impreza promuje czynną ochronę bagien, rolnictwo przyjazne przyrodzie, walory turystyczne i krajoznawcze Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz biznes oparty o działalność rolniczą zgodną z potrzebami ochrony przyrody. Dodatkową atrakcją będą stoiska edukacyjne, rękodzieła lokalnych artystów oraz występy zespołów folklorystycznych. Zapraszamy, wstęp wolny!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach określił na mocy wydanego 9 sierpnia rozporządzenia strefy - zapowietrzoną i zagrożoną po tym jak potwierdzono wystąpienie ogniska ASF w Niemirowie w gminie Mielnik.

Obszar  zapowietrzony,  na  którym  występuje  afrykański  pomór  świń  o  promieniu  3  km  wokół  ogniska choroby, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:

 1. od wschodu: wzdłuż granicy państwowej z Białorusią od rzeki Bug do linii kompleksu leśnego,
 2. od  północy:  wzdłuż  linii  kompleksu  leśnego  od  granicy  państwa  do  drogi  Sutno  –  Niemirów,  dalej wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą gruntową na południe,
 3. od zachodu: wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej na południe od skrzyżowania drogi Sutno - Niemirów do linii rzeki Bug,
 4. od południa: wzdłuż linii rzeki Bug od końca drogi gruntowej zaczynającej się skrzyżowaniem z drogą Sutno - Niemirów do granicy państwowej;

Obszar  zagrożony  wystąpieniem  afrykańskiego  pomoru  świń  o  promieniu  7  km  poza  obszar,  o  którym mowa powyżej, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:

 1. od wschodu: wzdłuż granicy państwowej od linii kompleksu leśnego do drogi krajowej 640,
 2. od  północy:  wzdłuż  drogi  krajowej  640  od  granicy  państwowej  do  północnej  granicy  miejscowości Adamowo –Zastawa,
 3. od zachodu: wzdłuż drogi od Adamowa - Zastawy przez Mętną do Mielnika włączając obszar Mętnej  i Mielnika,
 4. od południa: wzdłuż rzeki Bug od zachodniej granicy Mielnika do końca drogi gruntowej zaczynającej się skrzyżowaniem z drogą Sutno – Niemirów.

Pełna treść Rozporządzenia nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siemiatyckiegoRozporządzenia nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siemiatyckiego.

Przypominamy, że od 1  do 31  sierpnia  2016 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/urzad_gminy/sprawy/1ffe8e56ac2133f.htm

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information